Electronics & Telecommunication Engineering

phocathumbmdept1_renamed_20230905120452.jpg

phocathumbmdept2_renamed_20230905120452.jpg

phocathumbmdept3_renamed_20230905120452.jpg

Instrumentation

phocathumbmindustrialvisittodynomerkcontrol.jpg

phocathumbmindustrialvisittoprotocontrol.jpg

phocathumbmprincipalsiraddressinginroboticsworkshop.jpg

phocathumbmroboticsworkshop.jpg

phocathumbmstudentinmanualroboticsworkshop.jpg

phocathumbmvisittocoep.jpg

Computer Engineering

phocathumbm1cctv.jpg

phocathumbm1fep4.0.jpg

phocathumbm1python.jpg

phocathumbm2cctv.jpg

phocathumbm2fep4.0.jpg

phocathumbm2python.jpg

phocathumbm3cctv.jpg

phocathumbm3python.jpg

phocathumbm4cctv.jpg

phocathumbm5python.jpg

phocathumbm5python_renamed_20230905123941.jpg

phocathumbm6python.jpg

IT

phocathumbmconference11.jpg

phocathumbmconference12.jpg

phocathumbmengineerday.jpg

phocathumbmhackingseminar.jpg

phocathumbmindustrialvisit.jpg

phocathumbmpcassembly1.jpg

phocathumbmptm2.jpg

phocathumbmptm5.jpg

phocathumbmptm6.jpg

phocathumbmvisittopersistent.jpg

Production Engineering

phocathumbmimg1654.jpg

phocathumbmimg1658.jpg

phocathumbmimg1668.jpg

phocathumbmimg1697.jpg

phocathumbmimg1726.jpg

Mechnical Engineering

phocathumbmbajaactualrace.jpg

phocathumbmfinalback.jpg

phocathumbmfinalfront.jpg

phocathumbmic1.jpg

phocathumbmic2.jpg

phocathumbmic3.jpg

phocathumbmic4.jpg

phocathumbmic5.jpg

phocathumbmic6.jpg

phocathumbmic7.jpg

phocathumbmimg20141221121022.jpg

phocathumbmimg20141221133709.jpg

phocathumbmimg20141222114245.jpg

phocathumbmimg20150217wa0014.jpg

phocathumbmimg20150217wa0015.jpg

phocathumbmwp20141217105102raw.jpg

phocathumbmwp20141218130219raw.jpg

phocathumbmwp20141218130336raw.jpg

phocathumbmwp20141218130419raw.jpg

phocathumbmwp20141218130659raw.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - Sports

phocathumbmimg7884.jpg

phocathumbmimg8169.jpg

phocathumbmimg8185.jpg

phocathumbmimg8204.jpg

phocathumbmimg20150307wa00071.jpg

phocathumbmimg20150307wa00081.jpg

phocathumbmimg20150307wa0009.jpg

phocathumbmimg20150307wa0010.jpg

phocathumbmimg20150307wa0013.jpg

phocathumbmimg20150307wa0016.jpg

phocathumbmimg20150307wa0022.jpg

phocathumbmimg20150307wa0021.jpg

phocathumbmimg20150307wa0023.jpg

phocathumbmimg20150307wa0029.jpg

phocathumbmimg20150307wa0024.jpg

phocathumbmimg20150307wa0030.jpg

phocathumbmimg20150307wa0027.jpg

phocathumbmimg20150307wa0024_renamed_20230905135534.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - Cultural and Fun Eve

phocathumbmphoto1.jpg

phocathumbmphoto2.jpg

phocathumbmphoto3.jpg

phocathumbmphoto4.jpg

phocathumbmphoto5.jpg

phocathumbmphoto6.jpg

phocathumbmphoto7.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - Graduation Ceremony

phocathumbm3g3a9540.jpg

phocathumbm3g3a9706.jpg

phocathumbm3g3a9795.jpg

phocathumbmgc11.jpg

phocathumbmgc1.jpg

phocathumbmimg0169.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - CulturalEvent 201516

phocathumbmimg3052.jpg

phocathumbmimg3180.jpg

phocathumbmlpr7826.jpg

phocathumbmlpr7835.jpg

phocathumbmlpr7901.jpg

phocathumbmlpr7918.jpg

phocathumbmimg2685.jpg

phocathumbmimg2873.jpg

phocathumbmimg2955.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - International Yoga

phocathumbmimg20190129wa0029.jpg

phocathumbmimg1.jpg

phocathumbmimg3.jpg

phocathumbmimg10.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - NPTEL Workshop -Jan

phocathumbm1.jpg

phocathumbm2.jpg

phocathumbm3.jpg

phocathumbm4.jpg

phocathumbm7.jpg

phocathumbm6.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune-DYP COE-Expert Lecture by Pathak

phocathumbmp2.jpg

phocathumbmp3.jpg

phocathumbmpdy.jpg

phocathumbmguestofdias.jpg

phocathumbmhodswithdr.phatak.jpg

One day Handson Workshop on Research Paper writing on 8th July 2017

phocathumbmdsc06186.jpg

phocathumbmdsc06253.jpg

phocathumbmdsc06188.jpg

phocathumbmdsc06198.jpg

Top Engineering College in PCMC, Pune - DYP COE - Pariska_pe_Charcha

phocathumbmimg20190129wa00291.jpg

phocathumbmimg20190129wa0030.jpg

phocathumbmimg20190129wa0036.jpg

phocathumbmimg20190129wa0048.jpg

phocathumbmimg20190129wa0053.jpg

phocathumbmimg20190129wa0056.jpg

phocathumbmimg20190129wa0055.jpg